Gå til hovedinnhold Gå til footer

Norsk Antirustforening tilbyr inntil 15 års garanti til de bilene som følger vårt behandlingsprogram.

Alle biler kommer med en fabrikkgaranti mot rust. Denne garantien dekker derimot sjeldent de skadene vi ser, og de som skyldes påkjenninger og skader utenfra. Av den grunn har Norsk Antirustforening en egen garantiordning, der biler som behandles etter våre retningslinjer vil kunne motta en garanti som varer i inntil 15 år. Her garanterer vi enkelt og greit at din bil ikke vil ruste de neste 3 årene, og garantien kan fornyes ved å gi bilen en ny vedlikeholdende behandling før den utløper.
 
Har du fått innkallingskort i posten? Du kan lese mer om dette her: Innkallingskort.

På bestilling fra bilimportør eller bilforhandler mottar omtrent en tredel av norske nybiler en behandling fra oss. Enkelte bilimportører velger å kjøpe med en garanti eller delgaranti. Andre modeller og merker mottar en behandling, men velger å ikke kjøpe en garanti. I disse tilfellene kan bileier kjøpe en garanti dersom de følger vårt behandlingsprogram. 

Har du mottatt dette innkallingskortet?

Da kan du forlenge den utvidede antirustgarantien din. Ta kontakt med ditt lokale verksted.
Finn verksted

Vi tilbyr to garantityper

GARANTI

  • Bilen har mottat en komplett behandling, med demontering av alle skjermer og deksler før sprøyting. Gis ved fullført komplett behandling innen 2 år fra første registreringsdato.
  • Varer i 3 år av gangen
  • Totalt inntil 15 års garanti for biler med totalvekt under 3500 kg, og 10 år for større kjøretøy
  • Fornyes innen 3 år eller før kjørte 150.000km ved å få utført en kontroll og etterbehandling hos et av våre verksteder. Gjentas hvert 3. år, før gjeldende garanti utløper

DELGARANTI

  • Bilen har mottat en delbehandling, uten demontering av alle skjermer og deksler før sprøyting. Gis som oftest som en importbehandling, bestilt av bilimportøren.
  • Varer i 2 år fra bilens første registreringsdato. 
  • Fornyes ikke, men kan oppgraderes til en garanti ved å levere bilen inn til en rebehandling før delgarantien utløper. Her demonteres alle skjermer og deksler før sprøyting. 

GARANTIBESTEMMELSER

Denne bil er antirustbehandlet etter Norsk Antirustforening’s Garantifonds (NAFG) retningslinjer, og gis med dette 3-tre-års garanti mot gjennomrusting fra og med behandlingsdato på de av delene som omfattes av behandlingen.

Når disse 3-tre-år er gått, kan garantien fornyes på bileiers initiativ. Fornyelsen må finne sted senest 2-to-måneder etter garantiens utløp og aksepteres under følgene forutsetninger:

a)  Gyldig garantibevis må framvises

b)  Bilen må ha vært gjenstand for alminnelig godt vedlikehold, stelt på en måte som medfører minst mulig risiko for rustskader.

c)  Eventuelle småskader, riper og steinsprut på lakkerte flater som kan forårsake rustskader, må ha vært utbedret.

d)  Det foretas for bileiers regning en antirustbehandling på bilen som den autoriserte forhandler bestemmer omfanget av, på grunnlag av bilens kjørelengde og de geografiske og klimatiske forhold bilen har vært brukt under. Tjeneste/nyttekjøretøy med kjørelengde over 50’km. pr. år, skal inn til kontroll når denne kjørelengde er nådd. Kontrollen er gratis for kunde. Eventuelle utbedringer skjer for bileiers regning.

Garantien kan fornyes hvert 3. år som ovenfor nevnt, dog inntil 15-femten-år fra første gangs registreringsdato for person/ varebiler inntil 3.500 kg. totalvekt, og inntil 10-ti-år på tyngre varebiler.

Oppstår det i garantitiden rustskader på bilens antirustbehandlende flater, skal bilen umiddelbart fremvises for det autoriserte verksted som antirustbehandlet bilen eller annet av NAFG’s autoriserte antirustverksted for kontroll av skaden, og sammen med bileieren bli enige om utbedring av skaden.

Direkte kostnader for reparasjon eller utskifting av platedeler, samt for lakkering, blir å fakturere direkte på antirustverkstedet. Antirustverkstedet utfører kompletterende antirustbehandling av reparerte skaders utskiftede platedeler.

Den totale kostnad inklusive merverdiavgift skal stå i rimelig forhold til bilens markedsverdi, og sammenlagt ikke overstige 4 ganger den kostnad som er betalt for rustbeskyttelse, inklusive merverdiavgift, i bilens garantitid.

Ved andre karosseriskader enn rustskader, for eksempel som følge av kollisjoner eller lignende, skal de reparerte og nyinnsatte deler umiddelbart antirustbehandles på det antirustverksted hvor antirustbehandlingen ble foretatt i garantiperioden.

Notat om behandlingen gjøres i dette heftet for at garantien fortsatt skal gjelde.

Ved garantikrav skal bilens vognkort sammen med garantiheftet framlegges for å vise at bilen er antirustbehandlet i henhold til ovenstående.

Garantien gjelder ikke hvis ovennevnte vilkår i sin helhet ikke er blitt oppfylt.
Garantien gjelder heller ikke hvis bilen blir brukt til transport av varer som kan forårsake rust, eller bli brukt i konkurransesammenheng.

Garantien gjelder ikke ved gjennomrusting av eksosrør og forniklede deler, utenfra på lakkerte flater, innenfra på drivstofftank, samt rustskader på steder som det på grunn av bruk av skum, plast, tetningsmaterialer eller lignende, eller av konstruksjonsmessige grunner ikke er praktisk mulig å antirustbehandle. Også steder der det ikke kan behandles på grunn av montert elektronikk eller lignende.

Garantien følger bilen ved videresalg.

Ved tvist om hvorvidt det foreligger rustskade eller om konstaterte rustskader ligger innen rammen av denne garantien, kan avgjørelse tas av anerkjente bilbransjeinstitusjoner.

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av nettstedet. Du kan fortsette å bruke dette nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.

Les mer om personvern og cookies